ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

KOMUNIKAT ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU KOMPOZYTORÓW POLSKICH

W związku ze zgłaszanymi licznymi uwagami do Raportu o Stanie Muzyki Polskiej opublikowanego przez Instytut Muzyki i Tańca, Zarząd Główny ZKP zwraca się z prośbą o przesyłanie ew. dalszych uwag na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Raport zamieszczony jest na stronie internetowej IMiT www.imit.org.pl/programy.php

Warszawa, 27 lipca 2011 roku

ZG ZKP dołoży starań, aby wszystkie nadesłane uwagi znalazły się zarówno na stronie internetowej ZKP, zostały przesłane do Instytutu Muzyki i Tańca oraz zamieszczone na instytutowej stronie internetowej. Jednocześnie informujemy, że ZKP nie był organizatorem prac nad Raportem o Stanie Muzyki Polskiej, jakkolwiek zabiegał o powstanie tego Raportu i wspierał jego realizację. ZG ZKP uważa, że Raport stanowi przedsięwzięcie bezprecedensowe. Obok wielu atutów posiada też ułomności wymagające możliwie szybkiego skorygowania.

ZG ZKP będzie zabiegał, aby w ciągu kilku lat ukazały się sektorowe raporty poświęcone muzyce współczesnej, muzykologii i muzyce tradycyjnej. Raporty te powinny uwzględniać uzasadnione uwagi wyrażone wobec obecnego Raportu i zostać opracowane przez zespół autorów, bo taka procedura zapewnia większą obiektywność dokumentu. ZG ZKP żywi przekonanie, że polska muzyka i muzykologia są zjawiskami złożonymi, bogatymi i wielonurtowymi. Planowane nowe raporty tematyczne powinny prezentować szeroką panoramę zjawisk, ośrodków i postaci polskiej muzyki i muzykologii.

Publiczny obraz muzyki polskiej jest fragmentaryczny. Incydentalne eksponowanie wybitnych postaci polskiej muzyki nie może zastąpić brakującej debaty problemowej. Ten niepełny publiczny wizerunek spowodowany jest m.in. trudnym dostępem do nagrań i danych o muzyce współczesnej i historycznej. Nawet osobom przykładającym do tego dużą wagę niełatwo jest wyrobić sobie własny, wolny od uproszczeń pogląd np. o dorobku i postawach estetycznych kilku generacji polskich kompozytorów. Nowe pokolenia wchodzą w życie publiczne bez własnej orientacji wobec historii i współczesności polskiej muzyki. Rwie się muzyczna pamięć i tożsamość. Dlatego Zarząd ZKP będzie kontynuował działania na rzecz zwiększenia dostępu do zapisu współczesności i tradycji muzycznej.

Jednocześnie Zarząd ZKP pragnie uprzytomnić fakt ograniczonej skuteczności działań rządowych instytucji wyspecjalizowanych w systemowym udostępnianiu kanonu polskiej kultury muzycznej. Narodowy Instytut Audiowizualny, który opublikował i udostępnił kanon polskiego filmu i teatru - przy istotnym zaangażowaniu Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej - w sferze muzyki, pomimo zabiegów wielu osób i instytucji nie rozwinął koniecznych działań systemowych. Jednocześnie nie stworzono warunków do cyfryzacji i udostępniania nagrań przez organizacje pozarządowe, w tym ZKP.

ZKP widzi swoją powinność w służeniu kulturowej debacie muzycznej. Ta nie będzie miała miejsca bez otwartych kanałów komunikacyjnych, bez definiowania rzeczywistości. Dlatego apelujemy do Koleżanek i Kolegów o aktywność w recenzowaniu wszelkich zjawisk mających miejsce w polskiej kulturze muzycznej, również aktywność na forum internetowym ZKP.
Za Zarząd Główny Związku Kompozytorów Polskich,

Jerzy Kornowicz
Prezes

Alicja Gronau-Osińska
Sekretarz Generalny