ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Komunikat Obywatelskiego Komitetu Mediów Publicznych w sprawie radiowych zespołów muzycznych

W nawiązaniu do informacji o planach Zarządu Polskiego Radia dotyczących zaprzestania finansowania zespołów muzycznych działających w ramach struktur Polskiego Radia Obywatelski Komitet Mediów Publicznych wydał w dniu 3 grudnia 2009 stosowny komunikat. Komitet Obywatelski Mediów Publicznych wyraża głębokie zaniepokojenie informacjami o planach Zarządu Polskiego Radia dotyczących zaprzestania finansowania zespołów muzycznych działających w ramach struktur Polskiego Radia: Polskiej Orkiestry Radiowej, Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeusz”, Chóru Polskiego Radia w Krakowie, oraz informacjami o wypowiedzeniu przez Polskie Radio umowy o współprowadzeniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Redukcja kulturotwórczej aktywności Polskiego Radia jest przez Zarząd Polskiego Radia uzasadniana dalszym spadkiem ściągalności abonamentu radiowo-telewizyjnego.

Radiowe zespoły muzyczne są prowadzone przez większość liczących się europejskich radiofonii publicznych. Ilość tych zespołów w Polsce jest mniejsza niż w krajach starej Unii Europejskiej zarówno w odniesieniu do ilości mieszkańców kraju jak i dochodu narodowego brutto. Z racji na specyfikę działalność radiowych zespołów muzycznych, na którą składają się nagrania archiwalne, wypełnianie luk repertuarowych, wykonania utworów muzyki współczesnej, zadania tych zespołów nie mogą być realizowane przez zespoły wobec publicznych mediów zewnętrzne. Polskie muzyczne zespoły radiowe osiągnęły wysoki poziom profesjonalizmu. Zespoły takie buduje się długo i nie mogą być niszczone jednym pociągnięciem pióra. Skutki tego rodzaju decyzji są nieodwracalne i niweczą wysiłek kilku pokoleń.

Polska kultura nie może po raz kolejny ucierpieć w wyniku politycznych gier wokół publicznych mediów. Apelujemy: do władz RP - o interwencyjne dofinansowanie radiowych zespołów muzycznych; do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - o wysiłek finansowy umożliwiający utrzymanie tych zespołów; do Zarządu Polskiego Radia - o przejrzystość finansową i dokumentowanie środków przeznaczanych na działalność misyjną i kulturotwórczą, o powstrzymanie się od drastycznych i nieodwracalnych decyzji uderzających w polską kulturę i upośledzających poziom cywilizacyjny polskiego społeczeństwa.

Warszawa, 3 grudnia 2009 roku