ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Nowa Muzyka 2019

W dniach 10-14 maja 2019 odbył się w Bydgoszczy VII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej NOWA MUZYKA w Bydgoszczy. Realizacja Festiwalu przyczyniła się do zwiększenia integracji różnych środowisk twórczych naszego regionu, za sprawą wspólnych projektów artystycznych, w których wzięli udział kompozytorzy, muzycy, chórzyści, tancerze, reżyserzy, malarze, animatorzy. Byli to zarówno studenci i wykładowcy różnych kujawsko-pomorskich uczelni: Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz uczniowie i nauczyciele Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy.

Program Festiwalu był następujący:

10 maja 2019, g. 19.00, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

ŚPIEW, TANIEC, INSTRUMENTY, ELEKTRONIKA, IMPROWIZACJA

Lux Aeterna* na perkusję solo. Utwór poświęcony pamięci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Altérité* trio na skrzypce oraz instrumenty perkusyjne

Piotr Komorowski, Synergia na duo perkusyjne i warstwę elektroniczną

Marcin Gumiela, Partytura na głosy zwierzęce

Bohdan Riemer, Impromptu* na duet perkusyjny

Paulina Zujewska, Tell me a story* skrzypce i wibrafon

*prawykonanie światowe

Marcin Gumiela – kompozycja, elektronika, wizualizacja

Agnieszka Sowa – dyrygent, praca interpretacyjna nad utworem

Chór Akademicki UTP im J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Piotr Damasiewicz – trąbka, fortepian

Uczniowie PZSM im A. Rubinsteina w Bydgoszczy – taniec

Agnieszka Borkowska-Kucharska – przygotowanie uczniów

Elżbieta Jabłońska – koncepcja/idea/

Wojtek Kotwicki – wyjściowe nagrania audio

Karolina Sutt – skrzypce

Bartłomiej Sutt – instrumenty perkusyjne

Piotr Sutt – instrumenty perkusyjne

10 maja 2019, g. 21.00, Miejskie centrum Kultury w Bydgoszczy

FILMY I MUZYKA
Pokaz filmów krótkometrażowych i animacji studentów i wykładowców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w muzyką studentów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

Dominika Andrzejewska, muz. Maria Kępisty, (Bez tytułu)

Mieczysław Baumgart, Horror Video Game OST: Fight & Death Theme

Piotr Zaporowicz, muz. Sławomir Kandziora, Praca

Piotr Zaporowicz, muz. Jia Haonan, Prawda

Piotr Zaporowicz, muz. Sławomir Kandziora, Miłość

Dari Weisbrodt, muz. Sławomir Kandziora, Bezsenne noce

Magdalena Kuśmierczyk, muz. Maria Kępisty, Dotyk

Łukasz Olszówka, muz. Łukasz Olszówka, Skrzypek

Michał Wojatsik, muz. Łukasz Olszówka, Jeszcze Jedno

Michał Wojtasik, muz. Łukasz Olszówka, Fantasmagoria

11 maja 2019, g. 17.00, Aula Copernicanum UKW

Koncert studentów kompozycji Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

Monika Sroczyńska

Ragtime in D na fortepian solo

Toccata na dwa flety traverso, wiolonczelę barokową i klawesyn

Piotr Beciński, Polonaise Exodus na fortepian na 4 ręce

Sławomir Kandziora, Kwartet smyczkowy nr 5

Haonan Jia, Untouchable world for string quartet and piano

Rafał Gorzycki, Quasi, quasi na dwa fortepiany

Wykonawcy:

Joanna Czapińska - fortepian

Michał Kurczewski – fortepian

Katarzyna Nowaczewska Manthey - fortepian

Monika Sroczyńska - fortepian

Zespół Sprezzatura:

Ewa Szocik – flet traverso

Sławomir Drózd – flet traverso

Justyna Knapczyk – wiolonczela barokowa

Iga Dąbrowska – klawesyn

Kwartet smyczkowy:

Maciej Danielak – I skrzypce

Magdalena Michalak – II skrzypce

Katarzyna Cioch - altówka

Rafał Futyma - wiolonczela

12 maja 2019, g. 17.00, Aula Copernicanum UKW

MUZYCZNA BYDGOSZCZ Koncert kompozytorów Oddziału Kujawsko-Pomorskiego ZKP

Aleksandra Brejza, Dwie Pieśni do tekstów M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej: Jesienne niebo, Ptaszki japońskie*

Magdalena Cynk, Taniec dzwonów na fortepian

Michał Dobrzyński, Iluminacje II na klarnet i fortepian

Marcin Gumiela, Sempre nella memoria di Marianna na fortepian na 4 ręce

Marcin Kopczyński, Preludium, fantazja i toccata na fortepian i perkusję

Franciszek Woźniak

Sonata na fortepian

Trzy miniatury na fortepian

* prawykonanie światowe

Wykonawcy:

Piotr Biskupski – perkusja

Małgorzata Furche-Jurczyk - fortepian

Roksana Korban -sopran,

Witold Kawalec – fortepian

Marcin Kopczyński – fortepian

Mateusz Kujawa - klarnet

Robert Matusiak - fortepian

Katarzyna Rajs - fortepian

Radosław Zaworski - fortepian

Pianopticum Duo:

Agata Nowakowska-Gumiela, Tomasz Gumiela - fortepian

13 maja 2019, g. 19.00, Aula Copernicanum UKW

MUZYCZNY GDAŃSK Koncert kompozytorów gdańskich

Kamil Cieślik, Etiudy na fortepian

Marek Czerniewicz

Dwie pieśni jidysz do słów Abrahama Sutskevera na sopran i fortepian

Soave na fortepian

Tadeusz Dixa

Koniugacja na sopran i fortepian do słów Haliny Poświatowskiej

Nokturn na wiolonczelę i fortepian

Andrzej Dziadek

Dwie pieśni do słów Reinera Marii Rilkego na sopran i fortepian

Kadencja na wiolonczelę solo

Piotr Jędrzejczyk, Fraszka na wiolonczelę solo

Wykonawcy:

Magdalena Zięba – sopran

Jan Lewandowski – wiolonczela

Igor Torbicki - fortepian

14 maja 2019, g. 18.00, Aula Copernicanum UKW

OD SOLA DO KWARTETU Koncert muzyki kameralnej

Marcin Molski, Scherzo na skrzypce i altówkę

Piotr A. Komorowski, Albo-albo* na skrzypce i altówkę

Sławomir Czarnecki, Capriccio Brda* na skrzypce i altówkę

Artur Kroschel, Sople na altówkę i fortepian

Dariusz Przybylski, Down na altówkę solo

Barbara Kaszuba, Trio zawadiackie na skrzypce, altówkę i wiolonczelę

Ewa Fabiańska-Jelińska, LaJulia* na altówkę, wiolonczelę i fortepian

Magdalena Cynk, Tango na skrzypce, altówkę, wiolonczelę i fortepian

 

*prawykonanie światowe

Wykonawcy:

Jan Bałaban, skrzypce

Lech Bałaban, altówka

Agnieszka Bałaban, wiolonczela

Krzysztof Sowiński, fortepian

14 maja 2019, g. 20.00, Aula Copernicanum UKW

ELEKTRONIKA Koncert muzyki elektronicznej w wykonaniu Svetlany Maraš (Studio Muzyki Elektronicznej Radia belgrad/Serbia)

Svetlana Maraš, Live computer music improvisation