ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

VIII Konkurs Kompozytorski im. Zygmunta Mycielskiego

Regulamin

1. Celem Konkursu organizowanego przez Koło Młodych Związku Kompozytorów Polskich jest promocja twórczości młodych kompozytorów – członków KM ZKP, poprzez wykonanie ich utworów w ramach dorocznego koncertu KM ZKP towarzyszącego Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”.


2. Patronat Konkursu wskazuje na sylwetkę Zygmunta Mycielskiego (1907-1987), wybitnego polskiego kompozytora i eseisty, Prezesa ZKP (1948-50), wieloletniego Członka Komisji Kwalifikacyjnej ZKP i Opiekuna KM ZKP, który swoją wszechstronną, erudycyjną publicystyką i działalnością społeczną przyczynił się do powołania Festiwalu „Warszawska Jesień” i odkrycia odrębności polskiej szkoły kompozytorskiej.

3. Przedmiotem VIII Konkursu Kompozytorskiego im. Zygmunta Mycielskiego jest utwór na zespół kameralny od 5 do 8 wykonawców o składzie, który należy wybrać spośród następujących instrumentów: skrzypce (1), altówka (1), wiolonczela (1), klarnet/klarnet basowy (1), saksofon altowy (1), akordeon (1), perkusja (1) i fortepian (1). Dozwolone jest użycie taśmy i środków live electronics.

4. Czas trwania utworu powinien mieścić się w przedziale od 8 do 12 minut.

5. Nagrodami w Konkursie są wykonania wyłonionych przez Jury utworów podczas koncertów Koła Młodych ZKP towarzyszących Festiwalowi "Warszawska Jesień 2017".

6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania koncertów w przypadku niewystarczających środków finansowych przyznanych na realizację koncertów KM ZKP.

7. Jury Konkursu zostanie powołane przez Zarząd KM ZKP.


8. Termin nadsyłania utworów upływa dn.19.05.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego lub data nadesłania partytury drogą mailową).

9. Partytury można wysyłać pocztą lub drogą mailową. Partytura musi być nadesłana anonimowo i oznaczona godłem. Do partytury wysyłanej pocztą należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym godłem, zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres kompozytora, numer telefonu, e-mail, krótki życiorys, datę powstania kompozycji, komentarz do utworu oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie, w którym uczestnik konkursu w przypadku nagrodzenia i wykonania jego utworu na Koncercie Koła Młodych podczas „Warszawskiej Jesieni 2017” zrzeka się tantiem od tegoż wykonania, nagrania na płycie kroniki „Warszawskiej Jesieni” oraz ewentualnej emisji radiowej i internetowej. Do oznaczonej godłem partytury wysyłanej drogą mailową należy dołączyć dwa pliki: 1) plik zawierający ww. informacje o kompozytorze i nadesłanym utworze oraz 2) plik z ww. własnoręcznie podpisanym oświadczeniem. Nazwy wysłanych plików, a także ewentualna warstwa elektroniczna, powinny zawierać w tytule wyłącznie godło kompozytora i tytuł nadesłanego utworu.

10. Zgłoszenia i partytury należy przesyłać na adres:

Związek Kompozytorów Polskich
"Konkurs Kompozytorski Koła Młodych"
Rynek Starego Miasta 27
00-272 Warszawa

 

lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


11. Kompozytor zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu dostarczyć komplet materiałów (głosów), w przeciwnym razie jego utwór nie zostanie wykonany podczas koncertu.

12. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Koła Młodych ZKP: www.kolomlodych.zkp.org.ploraz zostaną nadesłane drogą mailową. Wszelkie pytania odnośnie konkursu należy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

13. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

14. Kompozycje, które nie spełniają wymogów Regulaminu nie zostaną dopuszczone do konkursu.

15. Nadesłane partytury będą zwracane jedynie na wyraźne życzenie uczestnika konkursu.

Zarząd KM ZKP

22.12.2016 r.