ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

XI Konkurs Kompozytorski im. Zygmunta Mycielskiego

                                              REGULAMIN KONKURSU

  1. Organizatorem XI Konkursu Kompozytorskiego im. Zygmunta Mycielskiego jest Koło Młodych Związku Kompozytorów Polskich z siedzibą przy Rynku Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa.
  2. Celem Konkursu jest promocja twórczości młodych kompozytorów, poprzez wykonanie ich utworów w ramach dorocznego koncertu KM ZKP towarzyszącego Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”.
  3. Patronem Konkursu jest Zygmunt Mycielski (1907-1987), wybitny kompozytor i muzykolog, pisarz i działacz muzyczny, Prezes ZKP (1948–50), wieloletniego Członek Komisji Kwalifikacyjnej ZKP i Opiekuna Koła Młodych ZKP, który swoją wszechstronną, erudycyjną publicystyką i działalnością społeczną przyczynił się do powołania Festiwalu „Warszawska Jesień” i wypromowania polskiej szkoły kompozytorskiej.
  4. Uczestnikami Konkursu mogą być młodzi polscy kompozytorzy (do 30 roku życia)
  5. Przedmiotem XI Konkursu Kompozytorskiego im. Zygmunta Mycielskiego jest utwór dla zespołu Kompopolex w składzie: altówka, akordeon, perkusja, syntezatory.

- Lista instrumentów perkusyjnych: Perkusja: - stopa, werbel, hihat, - dzwonki pudełkowe, - małe instrumenty perkusyjne (np. marakasy, shakery, tego typu),
- samplery/kontrolery Roland SPD-SX i AKAI MPD218.
- syntezatory: - KORG MS20 mini - Behringer Model D - KORG Poly-800 - Vermona ET-3 Soft: - Ableton Live Suite 10.1 - Max/MSP 8.1.2 + MIRA - Arturia V Collection 7 - Spitfire Bernard Herrmann i wszystkie LABSy Kontrolery: - Arturia Keylab Essential 61 - AKAI LPK 25 - KORG nanokontrol.
Dodatkowo, wszyscy członkowie zespołu mogą realizować proste partie fortepianowe.
Dozwolone są utwory przeznaczone na duo i trio.

6. Czas trwania utworu powinien mieścić się w przedziale od 8 do 12 minut.

7. Nadesłane utwory nie mogą być dotychczas opublikowane, wykonywane publicznie ani nagrodzone w innych konkursach kompozytorskich.

8. Nagrodzone i wyróżnione utwory zostaną wykonane dwukrotnie. Koncert prawykonań odbędzie się w pierwszej połowie września 2020 r., podczas festiwalu związanego z postacią Zygmunta Mycielskiego w w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie. Kolejny koncert odbędzie się w Warszawie, w ramach koncertu towarzyszącego Festiwalowi "Warszawska Jesień 2020".

Koło Młodych zapewni kompozytorom transport do Strzyżowej i zakwaterowanie na czas koncertu oraz prób.

9. Dodatkową formą nagrody jest możliwość przeprowadzenia autorskich warsztatów kompozytorskich w w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie. Za przeprowadzenie warsztatów kompozytorzy otrzymają honoraria.

10. Jury Konkursu zostanie powołane przez Zarząd KM ZKP.

11. Termin nadsyłania utworów upływa z dniem 31 lipca 2020 r.

12. Partytura musi być nadesłana anonimowo i oznaczona godłem. Do partytury należy dołączyć plik, zawierający następujące informacje: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania kompozytora, numer telefonu, adres e-mail, krótki życiorys, datę powstania kompozycji, komentarz do utworu. Należy też załączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie (skan), w którym uczestnik konkursu w przypadku nagrodzenia i wykonania jego utworu na Koncercie Koła Młodych podczas „Warszawskiej Jesieni 2020” zrzeka się tantiem zarówno od tegoż wykonania, jak i od nagrania na płycie kroniki „Warszawskiej Jesieni” oraz ewentualnej emisji radiowej i internetowej. Nazwy wysłanych plików powinny zawierać w tytule wyłącznie godło kompozytora i tytuł nadesłanego utworu.

13. Zgłoszenia i partytury należy przesyłać mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

14.
Kompozytorzy nagrodzeni i wyróżnieni zobowiązani są w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu dostarczyć komplet materiałów (głosów), w przeciwnym razie utwór nie zostanie wykonany podczas koncertu.

15. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Koła Młodych ZKP: www.kolomlodych.zkp.org.pl oraz zostaną rozesłane drogą mailową do dnia 10 sierpnia 2020 r. Wszelkie pytania odnośnie do konkursu należy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

16. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

17. Kompozycje, które nie spełniają wymogów Regulaminu, nie zostaną dopuszczone do konkursu.

18. Nadesłane partytury będą zwracane jedynie na wyraźne życzenie uczestnika konkursu.

 Zarząd KM ZKP 03.03.2020 r.

          

- Lista instrumentów perkusyjnych: Perkusja: - stopa, werbel, hihat, - dzwonki pudełkowe, - małe instrumenty perkusyjne (np. marakasy, shakery, tego typu),

- samplery/kontrolery Roland SPD-SX i AKAI MPD218.

- Syntezatory: - KORG MS20 mini - Behringer Model D - KORG Poly-800 - Vermona ET-3 Soft: - Ableton Live Suite 10.1 - Max/MSP 8.1.2 + MIRA - Arturia V Collection 7 - Spitfire Bernard Herrmann i wszystkie LABSy Kontrolery: - Arturia Keylab Essential 61 - AKAI LPK 25 - KORG nanokontrol.

Dodatkowo, wszyscy członkowie zespołu mogą realizować proste partie fortepianowe.

Dozwolone są utwory przeznaczone na duo i trio.