ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

PREZES HONOROWY KRZYSZTOF PENDERECKI

Musicology Today

Musicology Today

Czasopismo anglojęzyczne wydawane od 2004 roku przez Sekcję Muzykologów ZKP i Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prezentuje dorobek współczesnej muzykologii polskiej we wszystkich zakresach prowadzonych badań, m.in. ukazuje tematykę związaną z Polską w szerszym kontekście europejskim. Grono konsulantów periodyku stanowią najwybitniejsi badacze ze wszystkich ośrodków muzykologicznych w Polsce. Do 2008 roku redaktorem naczelnym „Musicology Today” była prof. dr hab. Zofia Helman - obecnie funkcję tę sprawuje prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek. 

Dostęp do roczników 2004–2011 czasopisma w formie elektronicznej: tutaj

Od 2013 roku czasopismo ukazuje się na platformie DE GRUYTER wyłącznie w formie elektronicznej.

Rocznik „Musicology Today” jest finansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.