ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

PREZES HONOROWY KRZYSZTOF PENDERECKI

Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda

Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda (dawniej zwany Konkursem Młodych Związku Kompozytorów Polskich) organizowany jest corocznie od 1958 roku. Ma on na celu umożliwienie startu młodym kompozytorom polskim oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy. Do 1990 roku regulamin imprezy określał, że przedmiotem konkursu ma być dowolny utwór trwający ponad 5 minut. Uczestnicy otrzymywali na jego skomponowanie 3-miesięczne stypendium z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Pierwszą nagrodą na konkursie był wyjazd na stypendium do jednego z krajów zachodnich, drugą - wyjazd na festiwal muzyczny organizowany w jednym z krajów bloku wschodniego, a wyróżnieniem - bezpłatny pobyt na festiwalu "Warszawska Jesień". Od 1990 roku Ministerstwo zaprzestało przydzielać stypendia twórcze. Od tego czasu główną nagrodę - Nagrodę im. Tadeusza Bairda - w wysokości 2500 dolarów z przeznaczeniem na dalsze studia kompozytorskie ufundowała Alina Sawicka-Baird, żona zmarłego kompozytora - Tadeusza Bairda. Wyróżnienia są finansowane przez Zarząd Główny Związku Kompozytorów Polskich. Od 1990 roku Konkurs im. Bairda jest otwarty dla wszystkich polskich kompozytorów, którzy w dniu jego zamknięcia nie ukończyli 35 lat (wcześniej przeznaczony był tylko dla absolwentów klas kompozycji państwowych wyższych uczelni muzycznych). Przedmiot konkursu jest każdego roku inny. Od 2003 roku konkurs jest dwuetapowy. Utwory, które zostały przez jury zakwalifikowane do etapu II, są wykonywane podczas publicznego koncertu, po którym ogłaszany jest ostateczny werdykt. Wtedy też poznajemy nazwiska laureatów.

REGULAMIN

59. Konkursu Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda

1)     Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda jest organizowany co roku przez Związek Kompozytorów Polskich. Realizuje on ideę Patrona Konkursu, jaką jest inspirowanie kameralnej twórczości młodych nawiązującej – na różne sposoby – do wartości obecnych w Jego dziełach. Nagrodę główną w Konkursie funduje Pani Alina Baird. Konkurs jest organizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. W Konkursie mogą brać udział kompozytorzy polscy (posiadający obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka), którzy w dniu jego zamknięcia nie przekroczyli 35 lat.

Przedmiotem Konkursu w roku 2017 jest utwór na altówkę i perkusję (1 wykonawca). Czas trwania 10’-15’.

Główną ideę Konkursu stanowi nawiązanie do typowej dla Tadeusza Bairda formy narracyjnej, o swoistej „fabule”, wyrazistym ukształtowaniu dramaturgii i silnie przemawiającej ekspresji. Z drugiej strony szczególna wrażliwość Patrona konkursu na kolorystykę w jej różnych wymiarach będzie miała okazję przejawić się w doborze, dyspozycji przestrzennej i wykorzystaniu instrumentarium perkusyjnego (wykaz instrumentów w załączniku).

2)     Zgłoszony na Konkurs utwór nie może być przed jego rozstrzygnięciem wykonany publicz­nie ani nagrodzony w innym konkursie.

3)     Konkurs jest dwuetapowy. W I etapie jury wyłoni utwory, które zostaną wykonane pod­czas publicznej prezentacji. Wyniki I etapu zostaną ogłoszone do dnia 30 stycznia 2018 roku. Rozstrzyg­nięcie Konkursu (II etap) nastąpi po publicznej prezentacji zakwalifiko­wanych utworów. Jury zdecyduje wówczas o podziale nagród. Publiczna prezentacja odbę­dzie się w czerwcu 2018 roku.

Kompozytorzy wybrani do II etapu powinni być przygotowani na konieczność opracowania partytur dla każdego z wykonawców z pomniejszoną partią drugiego wykonawcy.

4)     Nagroda im. Tadeusza Bairda stanowi równowartość 2500 dolarów USA – z przeznaczeniem na dalsze studia kompozytorskie. Ponadto jury przyzna dwa wyróżnienia (hotel i abonament na wszystkie koncerty Międzyna­ro­do­we­go Festiwalu Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień") ufundowane przez Zarząd Główny Związku Kompozytorów Polskich.

Jury ma prawo do innego podziału nagród. Jury Konkursu będzie obradować pod przewodnictwem Marty Ptaszyńskiej.

5)     Partytury opatrzone godłem należy nadsyłać anoni­mo­wo w terminie do dnia 30 listopada 2017 (decyduje data stempla pocztowe­go) na adres:

Związek Kompozytorów Polskich
Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa
z dopiskiem "Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda".

Do ww. materiałów należy dołączyć kopertę (opatrzoną tym samym godłem) zawierającą imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, e-mail i numer telefonu kompozytora oraz jego krótki życiorys.

INSTRUMENTARIUM PERKUSYJNE do wykorzystania

membranofony:

tamburo militare con corde 14''
5 tom-toms 8'', 10'', 12'', 14'', 16''
2 bonghi
2 congi
ocean drum

idiofony metalowe:

campanelli (g-c3)
vibrafono (3 oktawy)
11 crotali (jedna oktawa chromatyczna)
11 Thai gongs (f, g, a, a#, c1, d1, e1, f#1,g#1, a#1, c2)
3 piatti 14'', 16'', 18''
piatto cinese 22”
3 cow bells                                                                        
triangolo
flexaton
metal chimes
waterphone
tam-tam 28”

idiofony drewniane:

silofono (3,5 oktawy)
2 claves
5 blocchi di legnio (wood blocks)
5 blocchi di legnio coreani (tempelbloks)
guiro
2 maracas
bamboo chimes
raganella

pozostałe:

vibraslap
shaker

 

     

 DOTYCHCZASOWI LAUREACI KONKURSU

1. Konkurs (1958) Juliusz Łuciuk za utwór Szkic symfoniczny
2. Konkurs (1959) Krzysztof Penderecki za utwór Strofy
3. Konkurs (1960) Henryk Mikołaj Górecki za utwór Monologi I
4. Konkurs (1961) Romuald Twardowski za utwór Antifone per tre gruppi
5. Konkurs (1962) I nagrody nie przyznano
6. Konkurs (1963) I nagrody nie przyznano
7. Konkurs (1964) I nagrody nie przyznano
8. Konkurs (1965) Zbigniew Bargielski za utwór Parady
9. Konkurs (1966) Piotr Warzecha za utwór Ewolucje
10. Konkurs (1967) I nagrody nie przyznano
11. Konkurs (1968) I nagrody nie przyznano
12. Konkurs (1969) Marian Sawa za utwór Assemblage
13. Konkurs (1970) I nagrody nie przyznano
14. Konkurs (1971) I nagrody nie przyznano
15. Konkurs (1972) Zbigniew Pniewski za utwór Muzyka
16. Konkurs (1973) I nagrody nie przyznano
17. Konkurs (1974) I nagrody nie przyznano
18. Konkurs (1975) Stanisław Moryto za utwór Nocturn
19. Konkurs (1976) Sławomir Czarnecki za utwór Gradito per orchestra
20. Konkurs (1977) Ryszard Szeremeta za utwór Próżno płakać
21. Konkurs (1978) Wiesława Alicja Garr za utwór Sura I
22. Konkurs (1979) Paweł Szymański za utwór Gloria
23. Konkurs (1980) Paweł Buczyński za utwór Muzyka opadających liści
24. Konkurs (1981) Piotr Radko za utwór Poemat kontemplacji
25. Konkurs (1982) I nagrody nie przyznano
26. Konkurs (1983) Katarzyna Bortkun za utwór De Caritate
27. Konkurs (1984) I nagrody nie przyznano
28. Konkurs (1986) I nagrody nie przyznano
29. Konkurs (1987) Andrzej Dziadek za utwór Poemat symfoniczny
30. Konkurs (1988) Wiesław Rentowski za utwór Wayang
31. Konkurs (1989) I nagrody nie przyznano
32. Konkurs (1990) I nagrody nie przyznano
33. Konkurs (1991) I nagrody nie przyznano
34. Konkurs (1992) ex aequo: Alicja Gronau za utwór Okna i Robert Kurdybacha za utwór Symfonia kameralna
35. Konkurs (1993) I nagrody nie przyznano
36.Konkurs (1994) I nagrody nie przyznano
37. Konkurs (1995) ex aequo: Marcin Bortnowski za utwór Kwartet smyczkowy i Adam Falkiewicz za utwór Po drugiej stronie słońca
38. Konkurs (1996) Wiesław Pluskota za utwór Trio na 3 klarnety i taśmy
39. Konkurs (1997) Marcel Chyrzyński za utwór Ferragosto per tromba, pianoforte e batteria
40. Konkurs (1998) I nagrody nie przyznano
41. Konkurs (1999) ex aequo: Aleksander Kościów za utwór Noc świętojańska i Bartosz Kowalski za utwór Studium przestrzeni
42. Konkurs (2000) I nagrody nie przyznano
43. Konkurs (2001) ex aequo: Bartosz Kowalski za utwór Sny o przeobrażeniach materii i Daria Jabłońska za utwór Images of Broken Light
44. Konkurs (2002) I nagrody nie przyznano
45. Konkurs (2003) ex aequo: Paweł Strzelecki za utwór Piano Quintet i Bartosz Kowalski-Banasewicz za utwór Stadium
46. Konkurs (2004) I nagrody nie przyznano
II nagroda - Grzegorz Duchnowski za utwór Narzędzie ze światła
III nagroda - Agnieszka Stulgińska za utwór Spojrzenie światła
47. Konkurs (2005) ex aequo: Adrian Foltyn za utwór Son'tasy 2.1 i Dariusz Przybylski za utwór The Rest is Silence
48. Konkurs (2006) I nagroda - Wojciech Blecharz za utwór "dim", dwie równorzędne II nagrody: Sławomir Kupczak za utwór "Lament" i Artur Zagajewski za utwór "Glassmusic-motet"
49. Konkurs (2007) I nagroda ex aequo: Zofia Dowgiałło za utwór Turmalin i Łukasz Godyla za utwór Trzy spojrzenia na muzykę; II nagroda Dariusz Przybylski za utwór Drei Formen
50. Konkurs (2008) I nagrody nie przyznano; dwie równorzędne II nagrody: Adam Zagajewski za utwór Liście i Marcin Zieliński za utwór Fuci
51. Konkurs (2009) I nagroda - Ignacy Zalewski za utwór Zutibure muzyka słowiańskiego lasu; dwie równorzędne II nagrody: Wojciech Błażejczyk za utwór Apnea i Michał Jakub Papara za utwór Moje strachy
52. Konkurs (2010) I nagroda - Wojciech Błażejczyk za utwór Exhorta; II nagroda - Magdalena Glocka za utwór Na krawędzi księżyca

53. Konkurs (2011)

54. Konkurs (2012)


55. Konkurs (2013)


56. Konkurs (2014)

57. Konkurs (2015)

58. Konkurs (2016)
 

I nagroda - Piotr Tabakiernik za utwór Paroles gelees

I nagroda ex aequo: Kamil Kosecki za utwór Muzyczna maszyna i Jakub Polaczyk za utwór Cosas que puderion ser

I nagroda ex aequo: Paweł Kwapiński za utwór Przestrzenie akustyczne i Tomasz Szczepanik za utwór Gangkhar II

I nagroda: Aleksandra Kaca za utwór Smugi cienia

I nagroda: Jakub Szafrański za utwór Trobey Pastora

I nagroda Paweł Malinowski za utwór ...über BWV 971