ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

PREZES HONOROWY KRZYSZTOF PENDERECKI

Nowości wydawnicze

Wydawnictwa książkowe

2014

Marcin Trzęsiok, Dyptyk tragiczny. Muzyka i mit w Królu Edypie i Apollu Igora Strawińskiego, Katowice 2014 Wydawnictwa Akademii Muzycznej w Katowicach

Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II. Tom III. Inspiracje, Interpretacje, Prezentacje. Studia pod redakcją Teresy Maleckiej i Kingi Kiwały, Kraków 2014

Danuta Popinigis, Carillony i muzyka carillonowa dawnego Gdańska, Gdańsk 2014 Wydawnictwa Akademii Muzycznej w Gdańsku

Czytaj więcej...

Czasopisma muzykologiczne

„Interdisciplinary Studies in Musicology" (Katedra Muzykologii UAM w Poznaniu)

„Musicology Today" (Sekcja Muzykologów ZKP, Instytut Muzykologii UW)

Muzyka" (Instytut Sztuki PAN)

Polski Rocznik Muzykologiczny" (Sekcja Muzykologów ZKP)

Pro Musica Sacra" (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Przegląd Muzykologiczny" (Instytut Muzykologii UW)

Teoria Muzyki. Studia - interpretacje - dokumentacje" (nowe pismo wydawane od 2012 roku przez Akademię Muzyczną w Krakowie)

"Scontri" (nowe pismo naukowe Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, wydawane od 2013 roku)

„Aspekty  Muzyki” (rocznik naukowy kontynuujący tradycje serii wydawniczej Zeszytów Naukowych i Prac Specjalnych gdańskiej uczelni muzycznej, wydawany od 2013 roku).

"Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ"

„Teoria Muzyki. Studia, Interpretacje, Dokumentacje” (pismo Akademii Muzycznej w Krakowie)

"Audiosfera. Koncepcje — badania — praktyki" (czasopismo związane z Pracownią Badań Pejzażu Dźwiękowego Uniwersytetu Wrocławskiego)