ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

PREZES HONOROWY KRZYSZTOF PENDERECKI

Muzykolodzy - komunikaty

Konkurs o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta za rok 2018 rozstrzygnięty!

W dn. 20 lutego 2019 r. zebrało się w Warszawie Jury Konkursu o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta w składzie: dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN (przewodniczący), dr hab. Katarzyna Dadak-Kozicka, prof. UMFC, prof. dr hab. Zbigniew Skowron, prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech, dr hab. Agnieszka Leszczyńska i dr Beata Bolesławska-Lewandowska. Jury konkursu jednogłośnie postanowiło przyznać Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta ex aequo następującym autorom:

Czytaj więcej...

List Zarządu Sekcji w sprawie 48. Konferencji Muzykologicznej

Związek Kompozytorów Polskich
Sekcja Muzykologów

Warszawa, 3 stycznia 2019

48. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Granice wolności”, Łagów,  5–7 IX 2019

Drogie Koleżanki i Koledzy, 

w roku 1949 miał miejsce okryty niesławą zjazd kompozytorów i krytyków muzycznych w Łagowie Lubuskim, podczas którego przedstawiciele aparatu władzy narzucili polskim twórcom doktrynę socrealizmu. Nie było to pierwsze spotkanie władz komunistycznych ze środowiskami twórców: wcześniej miały miejsce zjazdy literatów (w Szczecinie), plastyków (w Nieborowie), ludzi teatru (w Oborach) czy architektów (w Warszawie). Wydarzenia Łagowskie odbiły się szerokim echem w kręgu polskich kompozytorów i muzykologów. Reakcje te były zróżnicowane: od okupionych moralnymi dylematami prób przystosowania się po dramatyczne decyzje o emigracji.

Czytaj więcej...

47. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Przeszłość w muzyce – muzyka wobec tradycji”

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy.

Z przyjemnością ogłaszam program tegorocznej, 47. Konferencji Muzykologicznej Związku Kompozytorów Polskich „Przeszłość w muzyce – muzyka wobec tradycji”, która odbędzie się w dniach 25–27 października 2018 roku w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Długa 26.

Czytaj więcej...

Konkurs o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta za 2017 rok rozstrzygnięty!

Z radością informujemy, że 18. edycja Konkursu o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta została rozstrzygnięta.

Czytaj więcej...

Konkurs o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta za rok 2016 rozstrzygnięty!

Z radością informujemy, że 17. edycja Konkursu o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta została rozstrzygnięta.

Czytaj więcej...

Forum Muzykologiczne 2015–16

Kolejny numer "Forum Muzykologicznego" już do przeczytania na naszych stronach!

Wideorelacja z wręczenia nagrody im. ks. prof. Hieronima Feichta

List Zarządu Sekcji na zakończenie 2016 roku

Warszawa, 9 grudnia 2016 r.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

powoli zamykamy kolejny rok działalności Sekcji Muzykologów ZKP. W październiku mieliśmy okazję do spotkania się w Poznaniu na 45. Konferencji Muzykologicznej ZKP „Muzyka i władza”, której gospodarzem był Instytut Muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki wysiłkowi organizacyjnemu oraz wspaniałej pracy naszych kolegów z Poznania, pod kierownictwem kol. Ryszarda Wieczorka, mogliśmy gościć w pięknych wnętrzach nowego kampusu uniwersyteckiego Morasko. Konferencja odbyła się w zaplanowanym kształcie, a dzięki dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udało się nadać jej bardziej uroczysty charakter.

Czekamy na wydanie tegorocznych zeszytów pism Sekcji – „Musicology Today” oraz „Polskiego Rocznika Muzykologicznego”. Z wielką radością informujemy przy tym, że począwszy od 2016 roku „Polski Rocznik Muzykologiczny” będzie współwydawany przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne, z czego ogromnie się cieszymy! Oba pisma powinny ukazać się na przełomie roku. Przygotowywany jest również kolejny, podwójny rocznik „Forum Muzykologicznego” 2015-2016, jego publikację przewidujemy na początku lutego 2017 roku.

Przypominamy, że w roku bieżącym nasza koleżanka, Elżbieta Jasińska-Jędrosz uhonorowana została doroczną nagrodą Związku Kompozytorów Polskich za swą oddaną pracę na rzecz Archiwum Kompozytorów Polskich – raz jeszcze serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej...

Promocja książki "Świat oper Zygmunta Krauzego"

W dniu 22 września 2016 roku (czwartek) o godzinie 16 w siedzibie Austriackiego Forum Kultury (Warszawa, ul. Próżna 7/9) odbędzie się promocja książki Świat oper Zygmunta Krauzego wydanej ostatnio (sierpień 2016) przez Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Jest to praca zbiorowa (13 autorów) pod redakcją Ryszarda Daniela Golianka, pierwsze pełne analityczno-interpretacyjne ujęcie całej spuścizny operowej kompozytora, twórcy (jak dotychczas) sześciu dzieł operowych.

Czytaj więcej...

Wystawa "Tadeusza Bairda głosy z oddali..."

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy pt. Tadeusza Bairda głosy z oddali... Z myśli kompozytora zawartych w jego partyturach i dokumentach, który odbędzie się 10 maja 2016 roku o godz. 13.00 w Sali Wystawowej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zaproszenie do pobrania tutaj.

Czytaj więcej...

Konkurs o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta za 2015 rok rozstrzygnięty!

Do 16. edycji Konkursu im. Ks. Prof. Hieronima Feichta wpłynęło pięć prac – wszystkie spełniły kryteria Konkursu. W dn. 22 marca 2016 roku w siedzibie ZKP w Warszawie odbyło się posiedzenie Jury Konkursu w składzie: dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN (przewodniczący); dr hab. Katarzyna Dadak-Kozicka, prof. UMFC; prof. dr hab. Teresa Malecka; prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz; prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech, dr hab. Agnieszka Leszczyńska i dr Beata Bolesławska-Lewandowska.

Czytaj więcej...

45. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Muzyka i władza”

Uprzejmie przypominamy, ze w dniach13–15 października 2016 r. odbędzie się w Poznaniu 45. Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna ZKP zatytułowana „Muzyka i władza”, zorganizowana przez Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich oraz Instytut Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Czytaj więcej...

List Zarządu Sekcji w sprawie 45. Konferencji Muzykologicznej

Warszawa, 14 grudnia 2015 r.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

zamykamy kolejny rok działalności Sekcji Muzykologów ZKP. Był to rok Walnego Zgromadzenia naszego stowarzyszenia, podczas którego wybrane zostały zarówno nowe władze Sekcji, jak i całego Związku. Jako nowy Zarząd z radością podjęliśmy inicjatywy zaplanowane na ten rok przez władze poprzedniej kadencji.

Czytaj więcej...

Wyniki Konkursu o Nagrodę ks. prof. Hieronima Feichta 2014

W dn. 3 marca 2015 r. Jury Konkursu o Nagrodę im. Księdza Prof. Hieronima Feichta ogłosiło werdykt w 15. edycji Konkursu (za rok 2014).

Czytaj więcej...

List Zarządu Sekcji w sprawie 44. Konferencji Muzykologicznej

Warszawa, 15 grudnia 2014 r.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

zamykamy kolejny rok działalności Sekcji Muzykologów ZKP, który był szczególnie intensywny pod względem liczby firmowanych przez nas wydarzeń. Do najważniejszych z nich należała konferencja „Oskar Kolberg – prekursor europejskiej folklorystyki” zorganizowana w lutym 2014 r. wraz z Instytutem Muzykologii UW i przy współpracy Instytutu Sztuki PAN.

Czytaj więcej...