ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

PREZES HONOROWY KRZYSZTOF PENDERECKI

Konferencja muzykologiczna ZKP

47. Konferencja Muzykologiczna ZKP – call for papers

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

serdecznie zapraszamy do udziału w 47. Konferencji Muzykologicznej ZKP, która odbędzie się w dniach 25‒27 października 2018 roku pod tytułem „Przeszłość w muzyce – muzyka wobec tradycji”. Tym razem gościć będziemy w progach Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Oczekujemy referatów podejmujących zagadnienia zarówno z zakresu historii muzyki, jak również etnomuzykologii, antropologii i socjologii muzyki, mieszczących się w dwóch komplementarnych zakresach tematycznych, zapowiadanych tytułem konferencji. Pierwszy z nich dotyczy różnych form obecności muzyki przeszłości w kulturze danego okresu, drugi ‒ relacji muzyki do tradycji identyfikowanej, przykładowo, z danym gatunkiem muzycznym, ośrodkiem, regionem czy grupą społeczną. W pierwszym zakresie tematycznym zakłada się świadome i ideowe nawiązywanie do przeszłości, w drugim – długie trwanie zjawisk, stanowiących integralny składnik spuścizny muzycznej ukształtowanej przez minione pokolenia. Sugerujemy, aby zagadnienia te rozpatrywane były na dwóch płaszczyznach:

1) twórczości muzycznej, tzn. analizy konkretnych utworów muzycznych, również w ich warstwie ideowej;

2) społecznych kontekstów funkcjonowania tej twórczości, tzn. badania jej w perspektywie narodowej, regionalnej czy konfesyjnej

– w odniesieniu do wszystkich muzycznych epok, jak i w aspekcie przemian kultury ludowej.

Czytaj więcej...

46. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Muzyka i miasto"

W dniach 12–14 października 2017 roku odbędzie się w Łodzi 46. Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna ZKP pt. Muzyka i miasto zorganizowana przez Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich oraz Katedrę Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Grażyny i KIejstuta Bacewiczów w Łodzi. Serdecznie zapraszamy!

Program konferencji do pobrania tutaj.

45. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Muzyka i władza”

W dniach 13–15 października 2016 r. odbędzie się w Poznaniu 45. Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna ZKP zatytułowana „Muzyka i władza”, zorganizowana przez Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich oraz Instytut Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Czytaj więcej...

44. Konferencja Muzykologiczna ZKP

W dn. 15–17 października 2015 roku odbędzie się we Wrocławiu 44. Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna ZKP "Muzykologia bez granic – muzyka pogranicza". Konferencja organizowana jest we współpracy z Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego.  Serdecznie zapraszamy!

Program konferencji do pobrania

43. Konferencja Muzykologiczna ZKP

W dn. 9-11 października 2014 r. odbędzie się w Bydgoszczy 43. Konferencja Muzykologiczna ZKP pt. „Muzyka wśród innych sztuk – związki i inspiracje”. Konferencja realizowana jest we współpracy z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Otwarcie konferencji – wręczenie nagród im. ks. Prof. H. Feichta oraz obrady plenarne z udziałem prof. prof. Tomaszewskiego i Poniatowskiej będą transmitowane w czwartek w Internecie w godz. 12-14.
Adres strony internetowej: www.kompozycja.amuz.bydgoszcz.pl

Czytaj więcej...