ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

PREZES HONOROWY KRZYSZTOF PENDERECKI

Konferencja muzykologiczna ZKP

46. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Muzyka i miasto"

W dniach 12–14 października 2017 roku odbędzie się w Łodzi 46. Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna ZKP pt. Muzyka i miasto zorganizowana przez Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich oraz Katedrę Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Grażyny i KIejstuta Bacewiczów w Łodzi. Serdecznie zapraszamy!

Program konferencji do pobrania tutaj.

46. Konferencja Muzykologiczna ZKP "Muzyka i miasto" – call for papers

Serdecznie zapraszamy do udziału w 46. Konferencji Muzykologicznej Związku Kompozytorów Polskich "Muzyka i miasto", która odbędzie się w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w dniach 12–14 października 2017 roku.

Tytuł konferencji – Muzyka i miasto – wskazuje na relację, jaka zachodzi pomiędzy twórczością i życiem muzycznym a instytucjami i elementami funkcjonalnymi miasta. Tę relację zamierzamy analizować z różnych perspektyw i w rozmaitych kontekstach, co pozwoli na ukazanie jej wielowymiarowości oraz historycznej i kulturowej zmienności. Aura Łodzi – miasta rozwijającego się od początku jako ośrodek przemysłowy – wydaje się bardzo sprzyjająca podejmowaniu takich dyskusji i rozważań. Oczywiście miasto może być nie tylko rozumiane w kategoriach industrialnych, ale także jako centrum kulturalne, administracyjne czy społeczne.

Czytaj więcej...

45. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Muzyka i władza”

W dniach 13–15 października 2016 r. odbędzie się w Poznaniu 45. Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna ZKP zatytułowana „Muzyka i władza”, zorganizowana przez Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich oraz Instytut Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Czytaj więcej...

44. Konferencja Muzykologiczna ZKP

W dn. 15–17 października 2015 roku odbędzie się we Wrocławiu 44. Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna ZKP "Muzykologia bez granic – muzyka pogranicza". Konferencja organizowana jest we współpracy z Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego.  Serdecznie zapraszamy!

Program konferencji do pobrania

43. Konferencja Muzykologiczna ZKP

W dn. 9-11 października 2014 r. odbędzie się w Bydgoszczy 43. Konferencja Muzykologiczna ZKP pt. „Muzyka wśród innych sztuk – związki i inspiracje”. Konferencja realizowana jest we współpracy z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Otwarcie konferencji – wręczenie nagród im. ks. Prof. H. Feichta oraz obrady plenarne z udziałem prof. prof. Tomaszewskiego i Poniatowskiej będą transmitowane w czwartek w Internecie w godz. 12-14.
Adres strony internetowej: www.kompozycja.amuz.bydgoszcz.pl

Czytaj więcej...