ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

PREZES HONOROWY KRZYSZTOF PENDERECKI

Polski Rocznik Muzykologiczny – numery archiwalne

TOM XIV (2016)

„POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY” t. XIV (2016)
„Muzyka w klasztorach”

Spis treści/Contents
Od redakcji/From the Editor 

Muzyka w klasztorach

Agnieszka Budzińska‑Bennett: Inter natos mulierum. Pieces for St. John the Baptist from the Cistercian Convent of Las Huelgas
Ewa Hauptman‑Fischer: Musical Gifts. Dedications in Silesian Music Manuscripts of Monastic Provenance

Muzyka polska

Ewa Czachorowska‑Zygor: Od Rotazione do Scherzi musicali. Adam Walaciński między nurtami, stylami i konwencjami
Agnieszka Draus: Z pogranicza technik, stylów i gatunków. Parodia i pastisz w twórczości Marka Stachowskiego
Barbara Literska: Czy „Chopin zabronił”? O przekraczaniu granic Chopinowskiego oryginału w jego transkrypcjach
Małgorzata Woźna‑Stankiewicz: Muzyczna codzienność w plenerach galicyjskiego Krakowa

Etnomuzykologia

Tomasz Nowak: Polskie tańce narodowe – emblemat polskości czy zjawisko pogranicza europejskiego
Sławomira Żerańska‑Kominek: Muzykologia porównawcza. Utracone szanse etnomuzykologii?

Varia

Nicholas Reyland: Preisner’s Presence
Mariusz Gradowski: Historyczne zakresy terminu big beat w perspektywie stylistyczno‑gatunkowej
Anna Chęćka: W pułapce czystego rozumu. Jak przywrócić muzyce należne jej miejsce w dyskursie humanistycznym?
Małgorzata Sokalska: Zdradzie i zdradzie w operowych adaptacjach Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza

O autorach/Authors

Polski Rocznik Muzykologiczny 2016 dofinansowano w ramach umowy nr 575/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


TOM XIII (2015)

„POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY” t. XIII (2015)
„Na siedemdziesięciolecie ZKP”

Strony tytułowe
Spis treści
Od redakcji/From the Editor

Cindy Bylander: Clichés Revisited: Poland’s 1949 Łagów Composers’ Conference
Grzegorz Kubies: Tuba Dei. Motyw anioła-fanfarzysty w Ołtarzach Sądu Ostatecznego Jheronimusa Boscha i jego warsztatu
Jacek Iwaszko: Kompozycje z wawelskiego rękopisu Kk I.2 związane z kultem świętych
Agnieszka Leszczyńska: O muzyce w obrzędach koronacyjnych królów polskich
Beniamin Vogel: Do dziejow tradycji muzycznych zamku w Podhorcach
Irena Bieńkowska: Śpiewacy Pawła Karola Sanguszki (1680–1750) w drugiej i trzeciej dekadzie XVIII wieku
Wojciech Nowik: Ku uniwersalizmowi sztuk – Franciszek Liszt Lata pielgrzymki. Rok drugi. Włochy
Mateusz Andrzejewski: Rękopis królodworski i jego rezonans w literaturze muzycznej
Anna Nowak: Tetmajer i polska liryka wokalna
Barbara Literska: Krytyka miała rację? Film Samson Andrzeja Wajdy i II Symfonia Tadeusza Bairda
Anna Granat-Janki: Muzyka Marty Ptaszyńskiej a sztuki wizualne. Inspiracje i związki
Noty o autorach