ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

PREZES HONOROWY KRZYSZTOF PENDERECKI

Doroczne Nagrody ZKP 2011 już przyznane!

W dniu 24 maja 2011 Jury w składzie: Krzysztof Baculewski (przewodniczący), Jerzy Kornowicz, Iwona Lindstedt i Barbara Przybyszewska-Jarmińska przyznało Doroczne Nagrody Związku Kompozytorów Polskich.

W dniu 25 maja 2011 Prezydium Zarządu Głównego ZKP postanowiło przyznać Nagrody Honorowe ZKP. Laureatami Dorocznych Nagród zostali:

  • Marta Ptaszyńska – za wybitną twórczość kompozytorską i upowszechnianie polskiej kultury muzycznej na świecie
  • Andrzej Rakowski – za kilkudziesięcioletnią działalność na rzecz podniesienia poziomu edukacji muzycznej w Polsce, za postawę integrującą środowiska polskiej kultury muzycznej
  • Zbigniew Skowron – za książkę „Myśl muzyczna Jeana-Jacquesa Rousseau” (Warszawa, 2011), działalność translatorską i edytorską wypełniające dotkliwe luki w polskiej świadomości kultury światowej


Nagrody Honorowe otrzymają:
Joel Sachs – za ideę, organizację i programowanie festiwalu Focus – Polish Modern w Nowym Jorku;
Jarosław Broda – za wspieranie kompozytorów i organizatorów wydarzeń muzycznych we Wrocławiu, wśród nich festiwali Musica Polonica Nova i Musica Electronica Nova; za wypracowanie i realizację modelu współpracy pomiędzy samorządem – Miastem Wrocław a instytucją pozarządową – Związkiem Kompozytorów Polskich;
Andrzej Bauer – za dziesiątki koncertów z utworami kompozytorów polskich, inspirowanie kompozytorów i zamawianie utworów, oryginalny wkład w kształtowanie pola estetycznego polskiej muzyki współczesnej.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi we wrześniu 2011 podczas 54. Festiwalu Warszawska Jesień.