ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

AKORD VIII - muzyka kameralna kompozytorów lubelskich odbył się w Filharmonii Lubelskiej w piątek, 28 listopada 2003 o godz. 18.

AKORD VIII - muzyka kameralna kompozytorów lubelskich odbył się w Filharmonii Lubelskiej w piątek, 28 listopada 2003 r. o godz. 18. Wykonano utwory Weroniki Aleksandry Markiewicz (1962-2003), Zbigniewa Bargielskiego, Mariusza Dubaja, Jerzego Kornowicza, Mieczysława Mazurka, Andrzeja Nikodemowicza.
AKORD IX planowany jest w Filharmonii Lubelskiej w niedzielę, 26 września 2004 r. o godz. 18.
Literatura: Ewa Zarzycka, AKORD: muzyczna inicjatywa kompozytorów lubelskich - historia i zarys problematyki, Lublin 2004, 61 s.