ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

II Konwencja Muzyki Polskiej

W dniach12-14 maja 2014 odbędzie się w Warszawie II Konwencja Muzyki Polskiej, której celem  jest ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli środowiska muzycznego i dyskusja na temat różnych dziedzin muzyki i infrastruktury polskiej kultury muzycznej, postawienie diagnozy i formułowanie strategii zmian. Centralnym punktem Konwencji będzie prezentacja Raportu o muzyce tradycyjnej, przygotowywanego w zespole kilkunastu autorów pod redakcją Weroniki Grozdew-Kołacińskiej.

Konwencja zajmie się całokształtem spraw polskiej muzyki zarówno w jej głębokości historycznej do szerokiego spektrum współczesności: od muzyki poważnej, poprzez jazz, alternatywę, muzykę tradycyjną do muzyki popularnej. Przygotowywane raporty, wystąpienia i dyskusje będą zawierały dane o uczestnictwie w kulturze, dostępie do muzyki, aktywności artystycznej i kulturoznawczej, wydawnictwach, mediach, instrumentarium kulturowym i infrastrukturze prawnej w tym prawie autorskim.

Konwencja trwać będzie trzy dni od 12 do 14 maja 2014 roku i odbędzie się w salach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Pierwszego dnia wygłoszone zostaną referaty otwierające oraz zaprezentowany zostanie Raportu o muzyce tradycyjnej. Drugiego dnia odbędą się równoległe, otwarte dla publiczności panele dyskusyjne, prowadzone przez zaproszonych moderatorów.

Trzeciego dnia nastąpi podsumowanie dyskusji panelowych oraz odbędzie się dyskusja plenarna.

Organizatorem Konwencji jest Instytut Muzyki i Tańca, a współorganizatorami – Związek Kompozytorów Polskich oraz Polska Rada Muzyczna.

Więcej na www.konwencjamuzyki.pl