ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Zbiórka pieniędzy na rzecz ukraińskich dziennikarzy

Trwa zbiórka pieniędzy na rzecz ukraińskich dziennikarzy poszkodowanych podczas pracy na tzw. Euromajdanie, zorganizowana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Zebrane środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów leczenia, procesów sądowych, naprawy i zakupu sprzętu dziennikarskiego oraz zapomóg dla tych, którzy zostali zwolnieni dyscyplinarnie, tracąc w ten sposób środki do życia.

Pieniądze zostaną przekazane ukraińskiemu partnerowi SDP - Niezależnemu Związkowi Zawodowemu Mediów Ukrainy (członek m.in. Europejskiej Federacji Dziennikarzy), który od początku wydarzeń wokół tzw. Euromajdanu prowadzi rejestr poszkodowanych dziennikarzy i poniesionych przez nich szkód.

Pieniądze można wpłacać na specjalnie otwarte w tym celu konto:

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa
PKO BP
30 1020 1097 0000 7202 0257 4606

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich apeluje: Wesprzyjmy ukraińskich dziennikarzy, którzy stali się celem ataków sił bezpieczeństwa! Nie zostawiajmy naszych kolegów samych. Pokażmy, że potrafimy być solidarni i że nie dajemy zgody na przemoc wobec dziennikarzy w dużym europejskim kraju!