ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Nowy dyrektor i nowa nazwa festiwalu krakowskiego ZKP

W dniu 17 stycznia 2014 Zarząd Oddziału Krakowskiego ZKP powierzył funkcję dyrektora Międzynarodowych Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich kompozytorowi Marcelowi Chyrzyńskiemu. Festiwal otrzymał też nową nazwę, która brzmi: Międzynarodowy Festiwal Kompozytorow Krakowskich. Przez ostatnie 20 lat dyrektorem Festiwalu był muzykolog Jerzy Stankiewicz, któremu bardzo dziękujemy za organizację poprzednich edycji Festiwalu, a także za propagowanie polskiej muzyki współczesnej na licznych cyklach koncertowych oraz konferencjach zorganizowanych w weilu krajach Europy, Azji i Ameryki.