ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

 

na dostawy i/lub usługi z zakresu działalności kulturalnej

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa i adres 

Związek Kompozytorów Polskich

Rynek Starego Miasta 27

00-272 Warszawa

NIP: 5260001223

Strona internetowa 

www.zkp.org.pl

II. PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

dostawa / usługa z zakresu działalności kulturalnej z kategorii: 

X Wystawy, koncerty, konkursy, festiwale, widowiska, spektakle teatralne; 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Nazwa postępowania 

Świadczenie usług hotelarskich dla gości i wykonawców 65. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień 2022” – zamówienie w podziale na 3 części/zadania.

IV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacja o udzieleniu zamówienia 

  • Zamówienia udzielono: 

W zakresie Zadania I, w dniu 21 lipca 2022 r. Wykonawcy:  ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 16, 00-028 Warszawa, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000022622, NIP 5260250469, REGON 006239529

W zakresie Zadania II, w dniu 21 lipca 2022 r. Wykonawcy:  ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 16, 00-028, Warszawa, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000022622, NIP 5260250469, REGON 006239529

W zakresie zadania III, w dniu 5 sierpnia 2022 r. Wykonawcy: Spółką ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 16, 00-028 Warszawa, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000022622, NIP 5260250469, REGON 006239529