ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Dotyczy postępowania: Świadczenie usług hotelarskich dla gości i wykonawców 65. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień 2022”

Warszawa, dnia 14 lipca 2022 r.

Dotyczy postępowania: Świadczenie usług hotelarskich dla gości i wykonawców 65. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień 2022” – zamówienie w podziale na 3 części/zadania.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający, Związek Kompozytorów Polskich ul. Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, informuje, że w postępowaniu którego przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług hotelarskich dla gości i wykonawców 65. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień 2022” – zamówienie w podziale na 3 części/zadania.” najkorzystniejszą ofertę, w każdej z części zamówienia (tj. części nr. I, II i III) złożył wykonawca ORBIS S.A, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa.

UZASADNIENIE

Przedmiotowy Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów wg. kryteriów oceny ofert opisanych w ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający przedstawia ocenę ofert złożonych w postępowaniu:

Wykonawca

Oferta w zakresie części nr. I

Oferta w zakresie części nr. II

Oferta w zakresie części nr. III

ORBIS S.A.

ul. Złota 59

00-120 Warszawa

112 000 zł

w tym cena jednostkowa brutto za 1 pokój: 350 zł

Przyznana ilość punktów: 100

14 820 zł

w tym cena jednostkowa brutto za 1 pokój: 380 zł

Przyznana ilość punktów: 100

47 400 zł

w tym cena jednostkowa brutto za 1 pokój: 395 zł

Przyznana ilość punktów: 100