ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Dotyczy postępowania: świadczenie usług hotelarskich dla gości i wykonawców 65. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jeseń 2022”

Warszawa, dnia 12 lipca 2022 r.

Dotyczy postępowania: Świadczenie usług hotelarskich dla gości i wykonawców 65. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień 2022” – zamówienie w podziale na 3 części/zadania.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający, Związek Kompozytorów Polskich ul. Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, informuje, że w postępowaniu którego przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług hotelarskich dla gości i wykonawców 65. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień 2022” – zamówienie w podziale na 3 części/zadania.”, dokonał otwarcia złożonych ofert.

Zamawiający jednocześnie informuje, o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

- w zakresie części I: 95 000 zł brutto;

- w zakresie części II: 13 000 zł brutto;

- w zakresie części III: 46 000 zł brutto.

Do wyznaczonego terminu składania ofert, wpłynęła jedna oferta, zgodnie z poniższym wskazaniem:

Wykonawca

Oferta w zakresie części nr. I

Oferta w zakresie części nr. II

Oferta w zakresie części nr. III

ORBIS S.A.

ul. Złota 59

00-120 Warszawa

112 000 zł

w tym cena jednostkowa brutto za 1 pokój: 350 zł

14 820 zł

w tym cena jednostkowa brutto za 1 pokój: 380 zł

47 400 zł

w tym cena jednostkowa brutto za 1 pokój: 395 zł