ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

11 i 12 listopada 2003
W Filharmonii w Równem na Wołyniu odbył się koncert polskiej muzyki współczesnej zorganizowany przez ZOK ZKP Kraków. Przedstawione zostały utwory K. Moszumańskiej-Nazar, H.M. Góreckiego, P. Sydora, M. Korzeniowskiej i J. Łuciuka. Grała Orkiestra Kameralna Filharmonii w Równem pod dyrekcją Petra Towstuchi. Nazajutrz koncert powtórzono w Akademii Ostrogskiej w Ostrogu. 11 i 12 listopada 2003
W Dniu Świętaa Niepodległości w Filharmonii w Równem na Wołyniu odbył się koncert polskiej muzyki współczesnej zorganizowany przez ZOK ZKP Kraków. Przedstawione zostały utwory K. Moszumańskiej-Nazar, H.M. Góreckiego, P. Sydora, M. Korzeniowskiej i J. Łuciuka. Grała Orkiestra Kameralna Filharmonii w Równem pod dyrekcją Petra Towstuchi. Nazajutrz koncert powtórzono w Dniu Polskim w Akademii Ostrogskiej w Ostrogu.

Program:
H.M. Górecki Trzy utwory w dawnym stylu
K. Moszumańska-Nazar Sinfonietta
P. Sydor Dwa utwory z Symfonii
na orkiestrę smyczkową
M. Korzeniowska Conductus
J. Łuciuk Wiklina

Zob. Kompozytorzy krakowscy na Wołyniu
, "Ruch Muzyczny" 2003 nr 12
Na Wołyniu. Krakowska Muzyka
, "Dziennik Polski", Kraków 17.11.2003