ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

W sobotę, 1 marca 2008 roku zmarł Karol Anbild - kompozytor, dyrygent, pedagog, od wielu lat związany z ziemią świętokrzyską.

W sobotę, 1 marca 2008 roku zmarł Karol Anbild - kompozytor, dyrygent, pedagog, od wielu lat związany z ziemią świętokrzyską. Urodził się w Katowicach 16 lutego 1925 roku, tam ukończył PWSM i rozpoczął pracę w Filharmonii Śląskiej. Był także kierownikiem artystycznym i I dyrygentem Filharmonii Lubelskiej, współpracował z Rozgłośnią Polskiego Radia w Katowicach oraz z Wytwórnią Filmów Animowanych w Bielsku, dla której skomponował muzykę do 13 filmów. Po przyjeździe w 1957 roku do Kielc następne trzydzieści trzy lata poświęcił Filharmonii Świętokrzyskiej, którą kierował: dzięki jego niestrudzonym działaniom instytucja otrzymała status filharmonii, z jego inicjatywy powstał festiwal Świętokrzyskie Dni Muzyki oraz powołano Chór Filharmonii. Będąc od 1990 roku na emeryturze, z niedalekich Kostomłotów śledził z uwagą zmiany zachodzące w Filharmonii i czasami dyrygował swoimi autorskimi programami. Od początku kompozytorskiej działalności związany był ze śląską muzyką ludową, a swą późniejszą twórczość powiązał z folklorem regionu świętokrzyskiego (Echo Gór Świętokrzyskich, Ballada karczówkowska, Puszcza jodłowa, Impresje świetokrzyskie, I Symfonia „Świętokrzyska”, Civitas Kielcensis). Był wielokrotnie nagradzany i odznaczany, m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotą Odznaką Związku Kompozytorów Polskich – za popularyzację muzyki polskiej w kraju i za granicą. W kwietniu 2005 roku Filharmonia Świętokrzyska nadała mu tytuł Honorowego Dyrektora.
Uroczystości żałobne odbędą się 6 marca o godz. 14.30. Rozpocznie je msza św. w Bazylice Katedralnej, po której kondukt żałobny uda się na cmentarz w Cedzynie k Kielc.