ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.plPREZES HONOROWY KRZYSZTOF PENDERECKI

Informacje o Ogólnopolskich Konferencjach Muzykologicznych organizowanych przez Sekcję Muzykologów ZKP

Sekcja Muzykologów ZKP organizuje doroczne Konferencje Muzykologiczne (do 2008 r. pod nazwą Ogólnopolskie Konferencje Muzykologiczne), które są największym forum prezentacji badań muzykologicznych w Polsce. Materiały z konferencji, publikowane początkowo w oddzielnych tomach, od 2004 roku ukazują się w czasopiśmie internetowym „Forum Muzykologiczne” oraz w „Polskim Roczniku Muzykologicznym”.

Wykaz Konferencji Muzykologicznych ZKP
w latach 1998–2010 • XXVII Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna ZKP pt. "Naukowe podstawy interpretacji muzyki" (Warszawa 1998 Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina); wyd. jako Interpretacja muzyki, red. Ludwik Bielawski, J. Katarzyna Dadak-Kozicka, Warszawa, ZKP, Instytut Sztuki PAN, Akademia Muzyczna im. F. Chopina
 • XXVIII Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna ZKP pt. "Źródła muzyczne - krytyka, analiza i interpretacja" (Gdańsk 1999 Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki); wyd. jako Źródła muzyczne - krytyka, analiza i interpretacja, red. Ludwik Bielawski, J. Katarzyna Dadak-Kozicka, Warszawa, ZKP, Instytut Sztuki PAN
 • XXIX Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna ZKP pt. "Muzykologia u progu trzeciego tysiąclecia. Teoria i praktyka" (Warszawa 2000 Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina); wyd. jako Muzykologia u progu trzeciego tysiąclecia, red. Ludwik Bielawski, J. Katarzyna Dadak-Kozicka, Agnieszka Leszczyńska, Warszawa, ZKP, Instytut Sztuki PAN, Akademia Muzyczna im. F. Chopina
 • XXX Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna ZKP pt. "Muzykologia wobec przemian kultury i cywilizacji" (Łódź 2001 Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów), wyd. jako Muzykologia wobec przemian kultury i cywilizacji, red. Ludwik Bielawski, J. Katarzyna Dadak-Kozicka, Agnieszka Leszczyńska, Warszawa, ZKP, Instytut Sztuki PAN
 • XXXI Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna ZKP pt. "Wokół kategorii narodowości, wielokulturowości i uniwersalizmu w muzyce polskiej" (Warszawa–Stawisko 2002 Biblioteka Narodowa, Muzeum Iwaszkiewiczów w Stawisku), wyd. jako Wokół kategorii narodowości, wielokulturowości i uniwersalizmu w muzyce polskiej, red. Alicja Matracka-Kościelny, Warszawa-Podkowa Leśna, ZKP, Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk
 • XXXII Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna ZKP pt. "Ponad granicami narodów i religii. Obecność europejskiego repertuaru muzycznego na terenie Polski i jej pogranicza" (Warszawa, 23–25 IV 2003 Biblioteka Narodowa), wyd. jako Europejski repertuar muzyczny na ziemiach Polski, red. Elżbieta Wojnowska, Warszawa, ZKP, Biblioteka Narodowa
 • XXXIIIOgólnopolska Konferencja Muzykologiczna ZKP pt. "Polskość i europejskość w muzyce" (Warszawa, 16–17 IV 2004 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • XXXIV Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna ZKP pt. "Style muzyczne w kontekście historyczno-kulturowym" (Gdańsk, 21–23 IV 2005 Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki)
 • XXXV Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna ZKP pt. "Gatunek muzyczny. Teorie – zastosowania – przemiany" (Warszawa, 28–29 IV 2006 Instytut Muzykologii UW)
 • XXXVI Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna ZKP pt. "Karol Szymanowski i świat jego wartości" (Kraków–Zakopane, 19–22 X 2007 Akademia Muzyczna w Krakowie, Muzeum Karola Szymanowskiego w Zakopanem)
 • XXXVII Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna ZKP pt. "Muzyka między kulturą a naturą" (Poznań, 20-22 X 2008 Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego)

 

 • XXXVIII Konferencja Muzykologiczna ZKP pt. "Odwieczne pieśni w muzyce, kulturze i w człowieku. Mieczysławowi Karłowiczowi w stulecie śmierci" (cz. I), "Muzykologia i edukacja: przybliżanie muzyki – objaśnianie kultury" (cz. II) (Warszawa, 22–24 X 2009 Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina)

 

 • XXXIX Konferencja Muzykologiczna ZKP "Ledwie pamiętam jak w kraju śpiewają (F. Chopin). Kompozytor na obczyźnie" (Warszawa, 28-29 V 2010 Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina)